All Acting ! All Singing ! All Dancing!

Musical

Ruim 30 weken lang les in de basisdisciplines van het musicalvak: Zang, Spel & Dans. Elk jaar een eigen eindproductie in een theater.

  • Basis – voor leerlingen van 7 – 10 jaar, 3 x 30 minuten les
  • Onderbouw – voor leerlingen van 9 – 12 jaar, 3 x 60 minuten les
  • Middenbouw - voor leerlingen van 12 - 14 jaar, 3 x 60 minuten les
  • Bovenbouw – voor leerlingen van 14 – 18 jaar, 3 x 60 minuten les
  • Volwassenen – voor leerlingen van 18 jaar en ouder, 3 x 50 minuten les

Basis

De leerlingen werken met hun docent(en) op een speelse manier aan de drie musicaldisciplines Zang, Spel & Dans. Er wordt een goede basis gelegd zodat je later door kunt stromen naar de Onderbouw. De cyclus wordt afgesloten met een korte presentatie in de school. 

Onderbouw - Middenbouw - Bovenbouw

De leerlijn van deze groepen volgt een concentrische opbouw voor elke discipline (Zang, Spel/Drama & Dans). Dit houdt in dat de onderwerpen, elementen en vormen die in een voorgaande bouw aan bod zijn gekomen terugkomen in de volgende bouw, maar dan op een hoger niveau. Alle Musical- en Tapdance groepen dragen namen van bekende musicals.

In de Onderbouw wordt de basis voor elke discipline gelegd zodat doorstroming naar de Middenbouw geen probleem zal opleveren. Er wordt gewerkt aan de techniek bij alle disciplines, waarna tijdens het productieproces de geleerde technieken toegepast kunnen worden. Er zijn 2 groepen met de volgende namen: Lion King en Aladdin.

Terminologie in elke discipline wordt aangeleerd en geleerde technieken in de Onderbouw worden verder uitgebouwd in de Middenbouw. De basisoefeningen worden (nog) verder uitgebreid en er wordt gewerkt aan de presentatie bij zowel zang, spel/drama als dans. De groepen hebben de volgende namen: Annie en Cats

In de Bovenbouw gaat we weer een stap verder en gaan leerlingen ‘de diepte’ in bij elke discipline. De nadruk ligt vooral op performen en het weten hoe een song, scene of choreografie uitgevoerd wordt. De leerlingen worden gecoacht indien zij audities doen voor de vervolgopleidingen en/of een musicalproductie. Ook hier zijn er 2 groepen met namen die verwijzen naar bekende musicals: Newsies en Wicked.

Alle groepen sluiten elk jaar af met een avondvullende zelf gemaakte productie in het theater waarbij ze het geleerde in de praktijk kunnen brengen voor het grote publiek!

Volwassenen

Eindelijk wordt voorzien in een behoefte voor leerlingen van 18+. Ook zij krijgen de mogelijkheid om zich op een plezierige manier bezig te houden met de disciplines zang, spel & dans. Het accent ligt vooral op fun maar ook om iets (goed) te leren. We hebben 2 groepen, één voor leerlingen vanaf 18 jaar onder de naam Cabaret. De andere groep is voor leerlingen vanaf 40 jaar met de naam Chicago. En dan is er nog een combinatiegroep voor alle leeftijden boven de 18 jr. onder de naam RENT.  De Volwassenen krijgen gedurende 25 weken 2,5 uur les en sluiten het seizoen ook af met een eigen voorstelling in het theater.

Heb je interesse of kan je niet wachten, ga dan naar de pagina INSCHRIJVEN, download het inschrijfformulier en stuur deze nadat je het hebt ingevuld meteen op!